Mate van arbeidsongeschiktheid

UWV stelt vast voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Ben je meer dan 35 procent arbeidsongeschikt, dan krijg je een WIA-uitkering van UWV. PPF APG betaalt vervolgens geheel of gedeeltelijk je pensioenpremie. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen; een WGA-uitkering en een IVA-uitkering.

Heeft UWV bepaald dat je tussen 35 en 80 procent arbeidsongeschikt bent? Of dat je nu volledig arbeidsongeschikt bent, maar dat herstel nog mogelijk is? Dan heb je recht op een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.
Heeft UWV bepaald dat je voor 80 tot 100 procent duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. UWV gaat er dan vanuit dat je weinig of geen kans hebt op herstel. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.
De hoogte van een WGA-uitkering hangt onder andere af van de hoeveelheid uren die je werkt. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.
Kijk voor informatie over de hoogte van een IVA-uitkering op www.uwv.nl.

Ontvang je een WIA-uitkering, dan blijf je onder voorwaarden ouderdoms- partner- en wezenpensioen opbouwen zonder premie te hoeven betalen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Hoeveel procent van de pensioenpremie PPF APG betaalt hangt af van hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. 

Arbeidsongeschiktheidsklasse Premiepercentage dat PPF betaalt
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%