Kinderen

Kinderen hebben recht op wezenpensioen als je voor je pensioendatum overlijdt. Dat is automatisch geregeld. Kinderen kunnen als ze aan voorwaarden voldoen ook recht hebben op wezenpensioen bij overlijden na de pensioendatum.

Je hoeft niet aan ons door te geven dat je kinderen hebt of krijgt. Als jij overlijdt, vragen we aan je nabestaanden of je kinderen hebt. Jouw kinderen komen tot hun 21e in aanmerking voor wezenpensioen. Studeren je kinderen? Dan komen ze tot hun 27e in aanmerking voor wezenpensioen. 
Binnen een maand na je overlijden ontvangen je nabestaanden bericht van PPF APG als zij recht hebben op partner- en/of wezenpensioen van PPF APG. Wij zorgen voor een goede afhandeling en helpen hen graag als ze vragen hebben.
Je kinderen krijgen wezenpensioen tot 21 jaar. Studerende kinderen hebben recht op een pensioenuitkering tot uiterlijk 27 jaar, zolang zij studeren. 
Dit hangt van een aantal dingen af. Lees meer over wezenpensioen.
De hoogte van het wezenpensioen vind je op Mijn PPF APG en je UPO.