Nieuwe baan

Heb je een nieuwe baan? Gefeliciteerd! Ga je bij PPF APG pensioen opbouwen of juist ergens anders? Lees wat je nu kan regelen.

  • Kom je nieuw in dienst bij een organisatie die is aangesloten bij PPF APG? Dan kun je kiezen voor waardeoverdracht van je pensioen dat je ergens anders hebt opgebouwd. Woon je samen? Vergeet dan niet om je partner aan te melden voor partnerpensioen.
  • Blijf je in dienst bij een van de organisaties die is aangesloten bij PPF APG? Dan loopt je pensioenopbouw door.
  • Kom je in dienst bij een werkgever die bij een ander pensioenfonds dan PPF APG is aangesloten, dan heb je een paar keuzes.
Verander je van pensioenfonds omdat je een nieuwe baan hebt? Dan kan je je reeds opgebouwde pensioen overdragen van je oude naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Laat je goed informeren over waardeoverdracht, de keuze is eenmalig en kan niet ongedaan worden gemaakt.
 
De beleidsdekkingsgraad van PPF APG is momenteel onder de 100% en daardoor zijn per 1 juni waardeoverdrachten stopgezet. Je kunt nog wel waardeoverdracht aanvragen, maar deze wordt pas behandeld als de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met het klantteam.

Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds. Of bekijk de waarde en regel direct jouw overdracht op mijnwaardeoverdracht.nl. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 503,24 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Het stopzetten van de waardeoverdrachten geldt niet voor de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.
Als het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd hoger is dan € 503,24 bruto per jaar, dan kun je het bij ons laten staan. Je pensioen groeit dan mee met de pensioenontwikkeling binnen PPF APG. Vanaf je 67e ontvang je maandelijks een pensioenuitkering van PPF APG.
Als je pensioenopbouw bij PPF APG stopt, dan kan dit financieel nadelig zijn voor jou en je eventuele partner en kinderen. Je kunt ervoor kiezen de pensioenopbouw na uitdiensttreding nog maximaal drie jaar voort te zetten. Bijvoorbeeld als je na uitdiensttreding niet direct in je nieuwe baan start. Je betaalt dan zelf de pensioenpremie; zowel het werkgevers- als het werknemersdeel.

Lees meer over het vrijwillig voortzetten van je pensioenopbouw.