Werkloos

Als je werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, dan stopt je pensioenopbouw. Je kunt er dan voor kiezen je pensioen vrijwillig voort te zetten. Je betaalt de hele pensioenpremie dan zelf. Of je kunt voor je pensioen sparen via een bank of verzekeraar.

Over elk jaar dat je werkloos bent en een WW-uitkering krijgt, kun je (onder voorwaarden) zelf je pensioen aanvullen. Dat kan fiscaal gunstig zijn,  je benut dan je zogeheten jaarruimte. Dit kan met terugwerkende kracht tot 7 jaar terug. Ga je pensioen opbouwen bij een nieuw pensioenfonds, dan stopt de vrijwillige pensioenopbouw bij PPF APG. Bij een verzekeraar of bank vind je ook mogelijkheden om je pensioen aan te vullen.
Is je opgebouwde pensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens van € 484,09 bruto per jaar? Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de regels met betrekking tot de afkoop van kleine pensioenen.
Ben je geboren na 1949 en ben je voor 31 december 2018 werkloos geworden, dan is je aanspraak op aanvullend pensioen vervallen (ook voorwaardelijk pensioen genoemd).