Werkloos

Als je werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, dan stopt je pensioenopbouw. Je kunt er dan voor kiezen je pensioen vrijwillig voort te zetten. Je betaalt de hele pensioenpremie dan zelf. Of je kunt voor je pensioen sparen via een bank of verzekeraar.

Over elk jaar dat je werkloos bent en een WW-uitkering krijgt, kun je (onder voorwaarden) zelf je pensioen aanvullen. Dat kan fiscaal gunstig zijn,  je benut dan je zogeheten jaarruimte. Dit kan met terugwerkende kracht tot 7 jaar terug. Ga je pensioen opbouwen bij een nieuw pensioenfonds, dan stopt de vrijwillige pensioenopbouw bij PPF APG. Bij een verzekeraar of bank vind je ook mogelijkheden om je pensioen aan te vullen.
Is je opgebouwde pensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens (in 2018 is dit € 474,11)? Dan koopt PPF APG je opgebouwde pensioen af twee jaar nadat je werkloos bent geworden.
Let op! Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de regels met betrekking tot de afkoop van kleine pensioenen.
Ben je geboren na 1949 en word je werkloos, dan vervalt je aanspraak op aanvullend pensioen (ook voorwaardelijk pensioen genoemd).