Werkloos

Als je werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, stopt je pensioenopbouw. Je kunt er dan voor kiezen je pensioen vrijwillig voort te zetten. Je betaalt de hele pensioenpremie dan zelf. Of je kunt voor je pensioen sparen via een bank of verzekeraar.

Over elk jaar dat je werkloos bent en een WW-uitkering krijgt, kun je (onder voorwaarden) zelf je pensioen aanvullen. Dat kan fiscaal gunstig zijn,  je benut dan je zogeheten jaarruimte. Dit kan met terugwerkende kracht tot 7 jaar terug. Ga je pensioen opbouwen bij een nieuw pensioenfonds, dan stopt de vrijwillige pensioenopbouw bij PPF APG. Bij een verzekeraar of bank vind je ook mogelijkheden om je pensioen aan te vullen.
Is je opgebouwde pensioen lager dan €497,27 bruto per jaar? Dan bekijkt PPF APG jaarlijks of het opgebouwde pensioen overgedragen kan worden naar een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder. Kan dat na 5 jaar nog steeds niet? Dan blijft het pensioen staan bij PPF APG.
Ben je geboren na 1949 en ben je voor 31 december 2018 werkloos geworden, dan is je aanspraak op aanvullend pensioen vervallen (ook voorwaardelijk pensioen genoemd).