Werkloos

Als je werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, stopt je pensioenopbouw. Je kunt er dan voor kiezen je pensioenobouw vrijwillig voort te zetten bij PPF APG. Je betaalt de hele pensioenpremie dan zelf. Of je kunt voor je pensioen sparen via een bank of verzekeraar.

Je kunt ervoor kiezen om je pensioenopbouw bij PPF APG vrijwillig voort te zetten. Dit kan voor een periode van maximaal 3 jaar. Als je pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds stopt de vrijwillige opbouw bij PPF APG. Lees meer over vrijwillige voortzetting

Onder voorwaarden kun je (als je werkloos bent) ook individueel aanvullend pensioen opbouwen via een bank of verzekeraar. Hiervoor is je jaarruimte van belang. Dit is het bedrag dat je mag gebruiken om belastingvriendelijk aanvullend pensioen op te bouwen vanwege een pensioentekort. Heb je je jaarruimte uit vorige jaren niet gebruikt? Dit kan met terugwerkende kracht tot 7 jaar terug. Je kunt individueel aanvullend pensioen opbouwen door het openen van een bankspaarrekening of een lijfrenteverzekering.

Is je opgebouwde pensioen lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan bekijkt PPF APG jaarlijks of het opgebouwde pensioen overgedragen kan worden naar een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder. Kan dat na 5 jaar nog steeds niet? Dan blijft het pensioen staan bij PPF APG.