Scheiden of uit elkaar

Ga je scheiden of beëindig je je geregistreerd partnerschap? Dit heeft gevolgen voor je ouderdomspensioen en partnerpensioen. Eindigt je samenlevingscontract? Dit heeft alleen gevolgen voor je partnerpensioen.

Als je gaat scheiden, dan hebben jij en je ex-partner allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit heet verevening. Bovendien heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen dat je tot de scheidingsdatum hebt opgebouwd. Het partnerpensioen wordt dan bijzonder partnerpensioen genoemd. Je kunt hier samen afwijkende afspraken over maken. Als je ex-partner afstand doet van het partnerpensioen geef je dit door via het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen

Je hoeft niet door te geven dat je gaat scheiden, dat krijgen we automatisch door van de gemeente waar je in woont. Wel moet je de afspraken over de verdeling van je pensioen aan ons doorgeven. Dat moet binnen twee jaar na de scheidingsdatum. Maak je afwijkende afspraken dan moet je ook een kopie van het echtscheidingsconvenant opsturen.

Het doorgeven werkt als volgt:

PPF APG 
Postbus 637 
1000 EE Amsterdam
 
Of mail het naar ons. 
Eindigt je notarieel samenlevingscontract en heb je, je partner aangemeld bij PPF APG? Dan heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd totdat je uit elkaar ging. Je ex-partner heeft geen aanspraak op een deel van je ouderdomspensioen. Als je ex-partner afstand doet van het partnerpensioen geef je dit door via het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen
Heb je binnen twee jaar na de scheiding aan PPF APG doorgegeven welke pensioenafspraken je met je ex-partner hebt gemaakt? Dan krijgen jij en je ex-partner ieder het verdeelde ouderdomspensioen apart uitbetaald vanaf je pensioendatum. Naast het verdeelde ouderdomspensioen heeft je ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat je tot de scheidingsdatum hebt opgebouwd (tenzij je ex-partner hiervan afstand heeft gedaan). Dit bijzonder partnerpensioen wordt aan je ex-partner uitbetaald in het geval van je overlijden.
Als je ex-partner overlijdt, is het niet meer nodig je ouderdomspensioen te delen en heb je recht op het volledige bedrag.

Tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2006 heb je geen partnerpensioen opgebouwd (het partnerpensioen was toen verzekerd op risicobasis). Als je overlijdt, dan kan je ex-partner geen aanspraak maken op partnerpensioen uit deze periode.

Als je overlijdt, dan stopt de uitkering van het afgesproken deel van je ouderdomspensioen. Mogelijk heeft je ex-partner dan recht op bijzonder partnerpensioen. Meer over bijzonder partnerpensioen lees je in het pensioenreglement, artikel 15 van PPF APG. Je ex-partner heeft geen recht op bijzonder partnerpensioen als hij of zij heeft gekozen voor conversie. Want dan ontvangt je ex-partner het pensioen zodra hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Als je meer dan eenmaal bent gescheiden, dan krijgen je ex-partners een bijzonder partnerpensioen. Een volgende ex-partner heeft recht op het deel vanaf het einde van het voorafgaande huwelijk tot het einde van het huidige huwelijk.
Meer over bijzonder partnerpensioen lees je in het pensioenreglement, artikel 15 van PPF APG.
 
Je ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Ook kan je ex-partner de aanspraak op bijzonder partnerpensioen na je overlijden overdragen aan een eerdere of latere (ex-)partner. Hiervoor is toestemming nodig van het bestuur van PPF APG.
Je huidige partner heeft recht op het deel van het partnerpensioen dat je na je scheiding hebt opgebouwd in de periode voor 1 januari 2002 en/of vanaf 1 januari 2006.