Conversie

Je ex-partner kan er voor kiezen om zijn of haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. Je ex-partner heeft hiervoor wel jouw toestemming nodig.

  • Conversie moet worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.
  • Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dus niet bij scheiding van ‘tafel en bed’ en bij ontbinding van een samenlevingscontract. 
  • Een eigen pensioen als hij of zij zelf 67 jaar wordt (vervroegen mag). Dus niet meer op het moment dat jij zelf met pensioen gaat. 
  • Géén bijzonder partnerpensioen meer als jij overlijdt.