Verdeling ouderdomspensioen

Standaard krijgen jij en je ex-partner bij een scheiding ieder de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je kan ook afwijkende afspraken maken over de verdeling van je ouderdomspensioen.

Je kunt ervoor kiezen het ouderdomspensioen te verdelen in twee ongelijke delen of het ouderdomspensioen niet te verdelen.  Bij het maken van afwijkende afspraken, dienen zowel jij  als je ex-partner hiermee in te stemmen. Zie meer informatie het hoofdstuk ‘Scheiden’ in de brochure Pensioenregeling.
Als jij en je ex-partner het ouderdomspensioen verdelen, dan kan je ex-partner kiezen voor conversie. Je ex-partner zet het afgesproken deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen dan om in een zelfstandig eigen pensioenrecht. Je ex-partner ontvangt het pensioen op het moment dat hij of zij zelf 67 jaar wordt.
Een ouderdomspensioen wordt niet gedeeld als het pensioen ná verdeling lager is dan de wettelijk vastgestelde afkoopgrens. In 2016 is deze vastgesteld op € 465,94.

Geef binnen twee jaar na je scheidingsdatum aan PPF APG de afspraken over de verdeling van je ouderdomspensioen door (doe je dit later, dan is PPF APG niet verplicht om mee te werken aan de verdeling en moet je deze zelf regelen). Het doorgeven werkt als volgt.

PPF APG
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Heb je bij andere pensioenfondsen of verzekeraars pensioen opgebouwd dat je wilt delen met je ex-partner? Stuur dan aan elke pensioenuitvoerder een Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen op.