Verdeling ouderdomspensioen

Je ex-partner heeft bij een scheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit staat in de wet. Je kan ook afwijkende afspraken maken over de verdeling van je ouderdomspensioen. Leg de afspraken die jij en je ex-partner hierover maken altijd vast in een echtscheidingsconvenant.

Je kunt er ook voor kiezen andere afspraken te maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. 
 1. Je verdeelt je pensioen niet
  Je kunt samen met je ex-partner besluiten om het tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen niet te verdelen. Bijvoorbeeld omdat jullie allebei werken en een eigen pensioen opbouwen. 
 2. Je splitst je pensioen in twee losstaande pensioenen
  Je ex-partner kan (met jouw toestemming) ook kiezen om zijn of haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie.
 3. Je verdeelt je pensioen in twee ongelijke delen 
  Je kunt voor een andere verdeling kiezen dan de standaardverdeling. Ook kan je een andere periode kiezen dan de huwelijkse periode. 
Bij het maken van afwijkende afspraken, dienen zowel jij  als je ex-partner hiermee in te stemmen. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op.
Als het bedrag aan ouderdomspensioen na de verdeling voor de ex-partner minder is dan € 503,24 (bedrag 2021) per jaar, is er geen recht op verdeling van het ouderdomspensioen. PPF APG verdeelt in dat geval geen ouderdomspensioen. Jij en jouw ex-partner krijgen daarover bericht van PPF APG.

Geef binnen twee jaar na je scheidingsdatum aan PPF APG de afspraken over de verdeling van je ouderdomspensioen door (doe je dit later, dan is PPF APG niet verplicht om mee te werken aan de verdeling en moet je deze zelf regelen). Het doorgeven werkt als volgt.

 • Heb je meerdere ex-partners? Elke ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Heb je andere afspraken gemaakt? Geef deze dan aan ons door.
 • Het pensioen voor je ex-partner gaat in zodra jij met pensioen gaat. Ook als je ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Dit geldt niet bij conversie.
Heb je bij andere pensioenfondsen of verzekeraars pensioen opgebouwd dat je wilt delen met je ex-partner? Stuur dan aan elke pensioenuitvoerder een Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen op.