Verlof

Als je verlof opneemt, heeft dat in sommige gevallen gevolgen voor je pensioenopbouw. Soms stopt je pensioenopbouw tijdens je verlof en kan dat financieel nadelig zijn voor jou en je partner. Je kunt er dan voor kiezen je pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Tijdelijk of langer, dat hangt af van het soort verlof.

Tijdens je zwangerschapsverlof bouw je gewoon pensioen op, de betaling van je pensioenpremie blijft onveranderd.
Tijdens de eerste 26 weken (in uren) van je ouderschapsverlof bouw je pensioen op. Je werkgever betaalt dan de pensioenpremie. 
Duurt je verlof langer dan 26 weken (in uren), dan kan je ervoor kiezen de pensioenopbouw voort te zetten. Je betaalt de pensioenpremie dan wel zelf. Neem hiervoor contact op met PPF APG. Zet je de pensioenopbouw niet voort na een periode van 26 weken (in uren), maar loopt het ouderschapsverlof wel door? Dan betaal je wel de risicopremie voor de verzekering van het overlijdensrisico en het invaliditeitsrisico.
Neem je onbetaald verlof op, dan stopt je pensioenopbouw in die periode. Je kunt er zelf voor kiezen je pensioenopbouw dan vrijwillig voort te zetten. Je betaalt de pensioenpremie dan helemaal zelf. Neem hiervoor contact op met PPF APG. Overlijd je in de periode van je onbetaald verlof, blijven je nabestaanden in aanmerking komen voor partner- en/of wezenpensioen. Je blijft hiervoor een premie betalen, risicopremie genoemd.
Ga je met levensloopverlof, dan bouw je tijdens de eerste drie maanden van je verlof gewoon pensioen op. Je werkgever betaalt dan de pensioenpremie. Na deze periode kun je ervoor kiezen de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Je betaalt de pensioenpremie dan wel zelf. Neem hiervoor contact op met PPF APG. Zet je de pensioenopbouw niet voort na de periode van drie maanden, maar loopt het levensloopverlof wel door? Dan betaal je wel de risicopremie voor de verzekering van het overlijdensrisico en het invaliditeitsrisico.