Online bijeenkomst 19 mei 2022

Wij kijken graag samen met jou terug en vooruit naar belangrijke onderwerpen die spelen bij ons pensioenfonds. Het bestuur bespreekt in ongeveer 1 uur tijd 4 belangrijke onderwerpen.

Programma

Het bestuur bespreekt in ongeveer 1 uur tijd 4 belangrijke onderwerpen:
 • Terugblik 2021 aan de hand van ons voorlopig jaarverslag
  Hoe is 2021 verlopen voor het fonds? Wat ging goed en wat kan nog beter? 
 • Vervolg ESG-enquête
  In december deelden we de resultaten van de enquête over duurzaam beleggen.
  Wat heeft het fonds gedaan met de uitkomsten? 
 • Update Wet toekomst pensioenen
  Deelnemers hebben zich kunnen uitspreken over hun risicobereidheid in de beleggingen. Wat zijn de uitkomsten van het risicohoudingsonderzoek en de enquête stabiliteitsperceptie?
  En hoe gaat het fonds hiermee verder?
 • Financiële positie van het fonds
  Wij geven inzicht in de dekkingsgraad en de kans op verlagen of verhogen van het pensioen op de korte termijn.

Ruimte om jouw vragen te stellen

Wij vinden het erg belangrijk om jouw vragen te beantwoorden. Daarom nemen we daar ruim de tijd voor. Vragen stellen kan uiteraard tijdens de bijeenkomst, maar wij ontvangen deze nog liever vooraf. Jouw vraag kun je vooraf stellen via het aanmeldformulier.