Herstelplan 2017 is opgesteld

Ook dit jaar hebben we een herstelplan opgesteld. In het herstelplan staat hoe we ervoor zorgen dat de dekkingsgraad stijgt. En of de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad is uitgekomen.

Waarom een nieuw herstelplan?

De beleidsdekkingsgraad van PPF APG was eind 2016 lager dan de vereiste beleidsdekkingsgraad van circa 128%. Daarom hebben wij in 2017 een nieuw herstelplan vastgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Geen aanvullende maatregelen nodig

Volgens het nieuwe herstelplan kan PPF APG binnen 9 jaar (in 2025) toegroeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 128,3%. Dit is binnen de maximale termijn van 10 jaar die voor het herstelplan van 2017 geldt. Op basis van het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen vereist.

14-06-2017