Aanpassing beleid Verantwoord Beleggen

PPF APG zal de komende periode zijn beleid Verantwoord Beleggen aanpassen. De nadruk komt meer te liggen op het maken van gerichte ESG-keuzes* bij het selecteren van de beleggingen.

Deze criteria op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur zullen op basis van positieve ESG-ratings een zwaardere rol krijgen bij de beoordeling van beleggingen. Daardoor kunnen er betere keuzes voor een duurzame toekomst worden gemaakt, die bijdragen aan een verantwoorde verhouding tussen risico en rendement.
 
Verkleinen CO2 voetafdruk beleggingsportefeuille
Naast deze veranderde aanpak streeft PPF APG een verkleining na van de CO2 voetafdruk van de beleggingsportefeuille. Wij verwachten tot 2020 nodig te hebben om deze nieuwe ESG ambitie te kunnen realiseren.

14-10-2015