Beleggingsresultaat tot eind maart 2015: 12,2 procent

Stand tot en met 31 maart 2015

  • Rendement totale beleggingsportefeuille (incl. valuta- en renteafdekking): 12,2%
  • Rendement beleggingsportefeuille (excl. renteafdekking): 6,2%
  • Performance t.o.v. benchmark: 13 basispunten lager
  • Totaal belegd vermogen: circa € 1.112 miljoen
Rendement beleggingsportefeuille (excl. renteafdekking)
Het rendement van de beleggingsportefeuille exclusief renteafdekking bedroeg tot en met maart 2015 circa 6,2 procent. Het positieve rendement is vooral veroorzaakt door Aandelen. Binnen de alternatieve beleggingscategorieën droeg Onroerend Goed in positieve zin bij aan het rendement.
 
Renteafdekking
Het renteafdekkingsbeleid heeft tot en met maart 2015 positief bijgedragen aan het rendement (circa 6,0 procent). Deze positieve bijdrage is het resultaat van de gedaalde marktrente waardoor de waarde van de renteswaps is toegenomen.
 
Relatieve rendement totale beleggingsportefeuille
PPF APG heeft voor zichzelf een ijkpunt bepaald. Op basis van dit ijkpunt wordt gekeken hoe PPF APG presteert met zijn beleggingsportefeuille. Dit ijkpunt wordt ook wel de benchmark genoemd.  Op basis van de behaalde rendementen scoorde  de beleggingsportefeuille over de eerste maanden van 2015 13 basispunten lager dan de benchmark. De beleggingsportefeuilles met Grondstoffen en Hedge Funds leverden tot en met maart een positieve bijdrage aan de score van PPF APG ten opzichte van de benchmark. Dit positieve resultaat werd teniet gedaan door het negatieve relatieve rendement van Aandelen Opkomende Markten en de Renteafdekking. 

07-05-2015