Lancering Mijn PPF APG is een feit

Vanaf nu is PPF APG altijd dichtbij via de online mijn-omgeving. U kunt nu altijd en overal uw pensioengegevens raadplegen. Mijn PPF APG is er ook voor gepensioneerden. Inloggen doet u makkelijk, snel en veilig met uw DigiD.

Log in en bekijk uw opgebouwde pensioen
Neem een kijkje en zie hoeveel netto pensioen u heeft opgebouwd of ontvangt. Ook uw partnerpensioen (voor uw eventuele ex-partner) en wezenpensioen zijn zichtbaar. 
 
Welke pensioenmogelijkheden heeft u?
Met de pensioenplanner ziet u direct het effect van  vervroegen, uitstellen, uitruilen of variëren in hoogte van uw pensioen. Ook biedt Mijn PPF APG u drie standaard pensioenscenario’s. Natuurlijk kunt u zelf ook uw pensioen samenstellen, met de opties binnen de regeling. Heeft u een scenario gevonden dat past bij uw wensen? Vraag uw pensioen dan direct online aan.
 
Wijzig uw gegevens online
Onder ‘Uw gegevens’ ziet u welke gegevens er van u bij ons bekend zijn. Controleer uw persoonlijke gegevens en vul deze aan met uw e-mailadres en  mobiele nummer.  Wijzigen uw bankgegevens of wilt u de keuze voor loonheffingskorting wijzigen? Doe dit vanaf nu zelf in Mijn PPF APG. 
 
Vraag uw waardeoverdracht online aan
Heeft u nog pensioenaanspraken bij een andere pensioenuitvoerder staan? En wilt u deze overdragen naar PPF APG? U vraagt waardeoverdracht eenvoudig aan via Mijn PPF APG.
 
Post digitaal
Op dit moment ontvangt u alle correspondentie van PPF APG per post. De belangrijkste poststukken zoals uw Uniform pensioenoverzicht (UPO) komen  op Mijn PPF APG onder ‘Belangrijke documenten’ te staan. Stapsgewijs gaan wij onze communicatie digitaliseren. U ontvangt in de toekomst steeds meer post van PPF APG digitaal (uw UPO, brieven en betaalspecificaties).
Wilt u uw post in de toekomst niet digitaal ontvangen? Vink dit aan onder Mijn gegevens. Zodra PPF APG de volgende stap zet in deze digitalisering informeren wij u.
 
Heeft u vragen over Mijn PPF-APG?
Neem telefonisch contact op met het klantteam op 020 583 59 15 of mail naar ppf@apg.nl.  Bent  u werkzaam aan de Basisweg? U kunt ook op dinsdag tussen 14.30 en 15.30 langs lopen voor het inloopspreekuur op 3T2B.

20-07-2015