Nieuwe leden voor bestuur en verantwoordingsorgaan PPF gekozen

De verkiezingen voor het bestuur en verantwoordingsorgaan van het Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) zijn beëindigd.

Het bestuur is blij met de hoge opkomst en dankt alle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Het opkomstpercentage bij de deelnemers is ruim 53%, bij de gepensioneerden is dat 26%.
 
Het bestuur van PPF APG bedankt ook alle deelnemers en gepensioneerden voor het uitbrengen van hun stem.
 
Uitslagen van verkiezingen voor het bestuur
 
Cor van Zanden herkozen namens actieve deelnemers
Voor de zetel in het bestuur namens de deelnemers, hebben zich vier kandidaten verkiesbaar gesteld. Cor van Zanden heeft 458 stemmen gekregen en is daarmee herkozen. Hij behoudt zijn huidige bestuurszetel. 
 
De overige stemmen zijn als volgt verdeeld:
 • Tinka den Arend 306 stemmen
 • Gerlinde Blokland 171 stemmen
 • Arjan Annema 51 stemmen
Regina Schoutsen namens pensioengerechtigden
Er hebben zich twee kandidaten verkiesbaar gesteld voor de zetel in het bestuur namens gepensioneerden. Regina Schoutsen heeft 340 stemmen gekregen en is daarmee gekozen als bestuurder.
Wim van Manen heeft 123 stemmen gekregen. 
 
Uitslagen van verkiezing voor het verantwoordingsorgaan (VO)
 
Evelien Sangers en Emile Toes namens actieve deelnemers 
Voor de twee zetels in het VO namens deelnemers hebben zich negen kandidaten verkiesbaar gesteld. Evelien Sangers heeft 275 stemmen gekregen en is daarmee als eerste verkozen. Als tweede is Emile Toes verkozen met 224 stemmen. 
 
De overige stemmen zijn als volgt verdeeld:
 • Tinka den Arend 221 stemmen
 • Camille van der Heide 174 stemmen
 • Marcel Dückers 149 stemmen
 • Gerlinde Blokland 138 stemmen
 • Don van der Steeg 128 stemmen
 • Frank Klaassen 45 stemmen
 • Arjan Annema 45 stemmen
John ten Wolde namens pensioengerechtigden
Onder de pensioengerechtigden zijn er ook verkiezingen gehouden voor één zetel in het VO. Namens de pensioengerechtigden waren er drie kandidaten. John ten Wolde heeft 193 stemmen gekregen en is daarmee als eerste verkozen.
 
De overige stemmen zijn als volgt verdeeld:
 • Wim van Manen 172 stemmen
 • Douwe Swierstra 96 stemmen
Hiermee zijn alle zetels in het bestuur en het verantwoordingsorgaan gevuld. 
 
Toezichthouder
Na de verkiezingen is het bestuur verantwoordelijk voor het voordragen van de kandidaat-bestuursleden aan de toezichthouder (De Nederlandsche Bank). Dit traject neemt circa twee maanden in beslag. Daarna zullen de kandidaten officieel benoemd worden voor respectievelijk het bestuur en het VO. Het bestuur zal u hiervan op de hoogte houden via de website en de nieuwsbrieven.

23-11-2015