Nieuwe regels voor verhogen en verlagen van uw pensioen

De regels voor het verhogen en het verlagen van uw pensioen zijn veranderd. Wat betekent dat voor uw pensioen?

Financiële tegenvallers beter opvangen
Pensioenfondsen moeten volgens de overheid beter bestand worden tegen eventuele rente- of beursschokken in de financiële wereld. Daarom moet een pensioenfonds vanaf nu meer eigen vermogen hebben dan in het verleden. Zo kunnen we financiële tegenvallers beter opvangen dan voorheen. 
 
Verhogen als het kan
Aan het eind van elk jaar kijken we of het mogelijk is om uw pensioen te verhogen. Wij streven ernaar om het pensioen voor actieve deelnemers mee te laten stijgen met het maximum van de loon- of prijsstijging.  Bij het pensioen voor gepensioneerden en niet-actieve deelnemers streven wij ernaar om het pensioen mee te laten groeien met de stijgende prijzen. De nieuwe regels voor verhogen zijn strenger. Dit betekent dat we uw pensioen in de komende jaren minder snel kunnen verhogen.  
 
Alleen verlagen als het écht moet
Door de nieuwe regels is ook vastgesteld wanneer we uw pensioen moet verlagen. Wij moeten uw pensioen verlagen als de beleidsdekkingsgraad  meer dan vijf jaar achter elkaar onder de 104,2% ligt. Of als wij niet kunnen aantonen dat we binnen tien jaar onze beleidsdekkingsgraad naar ongeveer 128% kunnen laten stijgen. Als de verlaging 3% of minder is dan zal de verlaging in één keer plaatsvinden. Als een benodigde verlaging meer is dan 3%, dan zal het deel boven de 3% een jaar worden doorgeschoven. Uw pensioen zal hierdoor niet in één keer fors verlaagd worden.
 
Wat als we uw pensioen niet kunnen verhogen of uw pensioen moeten verlagen?
Als onze financiële positie het in de toekomst toelaat, kijken we altijd of het mogelijk is dit te herstellen. Hierbij proberen we eerst een verlaging ongedaan te maken. Als we dan nog financiële ruimte hebben, kijken we of we een in het verleden niet volledig toegekende verhoging alsnog kunnen inhalen. Dit doen we op individueel niveau. Alleen bij deelnemers waarvan het pensioen daadwerkelijk is verlaagd, wordt deze verlaging ongedaan gemaakt. En alleen de deelnemers die een jaar een verhoging hebben gemist, krijgen alsnog een verhoging van hun pensioen.  

20-07-2015