PPF APG biedt binnenkort een nettopensioenregeling aan

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen over uw bruto salaris boven € 100.000. De pensioenopbouw en de risicodekking die u hierdoor mist, kunnen groot zijn. PPF APG biedt u vanaf 1 april 2015 een structurele oplossing aan om de daling in uw pensioenopbouw en de risicodekking zo veel mogelijk te voorkomen: de nettopensioenregeling.

Tijdelijke verzekering bij Loyalis
Is uw bruto salaris hoger dan € 100.000? Werkgever APG heeft voor de medewerkers van APG een tijdelijke verzekering afgesloten bij Loyalis. Dit geldt ook voor de meeste gelieerde werkgevers. Hiermee is het verlies aan risicodekking van het pensioen voor uw partner en kinderen verzekerd. Deze verzekering loopt van 1 januari 2015 tot 1 april 2015.
 
PPF APG biedt een structurele oplossing
Vanaf 1 april 2015 biedt PPF APG een nettopensioenregeling aan. Vanaf die datum kunt u in die regeling vanuit uw pensioengevend salaris boven € 100.000 pensioen  opbouwen. Zo kunt u  ervoor zorgen dat u boven dit bedrag verzekerd blijft van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. 
 
Binnenkort ontvangt u meer informatie
Als uw bruto salaris  hoger is dan € 100.000, ontvangt u begin februari een brief. In deze brief krijgt u meer informatie over de nettopensioenregeling van PPF APG. Ook  staat in de brief aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor deze regeling.

22-01-2015