Beleidsdekkingsgraad PPF APG bedraagt 104,2%

De beleidsdekkingsgraad van het fonds is in juni 2016 gedaald naar 104,2% ten opzichte van eind mei toen de beleidsdekkingsgraad 105,3% bedroeg. De beleidsdekkingsgraad is daarmee net onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% gedaald. Het bestuur onderzoekt momenteel maatregelen tot herstel van de dekkingsgraad. Werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans vertelde hier al wat meer over in het artikel 'Hoe staat PPF APG ervoor in deze roerige tijden?'.

In het vervolg van dit bericht leest u wat de oorzaken zijn van de wijziging in de onderliggende dekkingsgraad, welke de basis vormt voor de beleidsdekkingsgraad.

21-07-2016

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad. Doordat de dekkingsgraad eind juni lager ligt dan een jaar geleden, is de beleidsdekkingsgraad gedaald. De onderliggende dekkingsgraad van het fonds is in juni 2016 gedaald naar 100,6% ten opzichte van eind mei toen de dekkingsgraad 101,9% bedroeg.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De daling van de dekkingsgraad komt doordat de stijging van de verplichtingen met 4,4% meer bedraagt dan de stijging van het beschikbaar vermogen met 3,1%.
Het beschikbaar vermogen is met 3,1% gestegen. De ontwikkeling van het beschikbaar vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. Het fonds behaalde in juni een positief beleggingsresultaat. Dat had een positief effect op het vermogen van circa 1,7%. Renteswaps zijn in waarde gestegen met 1,4%.
De verplichtingen zijn met 4,4% gestegen. De ontwikkeling van de verplichtingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. De renteontwikkeling in juni heeft geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 4,3%. Door overige oorzaken zijn de verplichtingen in de maand juni met circa 0,1% gestegen.
Van eind september 2012 tot en met eind december 2014 werden de dekkingsgraden niet met de actuele rente berekend, maar werd er gebruik gemaakt van de UFR en een middeling van de rente over drie maanden. Vanaf 2015 wordt deze middeling niet meer gehanteerd maar worden dekkingsgraden berekend met de actuele rente in combinatie met de UFR. Medio juli 2015 heeft DNB de UFR op een andere manier vastgesteld. De UFR is niet meer gelijk aan een vast percentage van 4,2%, maar afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR (en rentemiddeling), wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de dekkingsgraad op marktrente (zonder UFR en zonder rentemiddeling) en de feitelijke dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. In onderstaande grafiek is over de afgelopen maanden de invloed van de UFR (en rentemiddeling tot en met eind 2014) op de dekkingsgraad weergegeven. De rode lijn geeft de marktdekkingsgraad weer.