In gesprek over de strategie van PPF APG

Het pensioenstelsel zoals we dat kennen verandert. Verschillende veranderingen zijn al doorgevoerd, maar er zullen ook nog veel volgen. Hoe kan PPF APG op deze veranderingen anticiperen? En hoe kan het fonds haar eigen waarden en ambities borgen? De strategische richting van ons eigen ondernemingspensioenfonds staat daarom hoog op de agenda van het bestuur van PPF APG.

Verschillende scenario’s onderzoeken

Door de huidige toekomstdiscussie over het pensioenstelsel, de komst van het Algemeen Pensioenfonds (APF) en het belang van lage kosten heeft het bestuur van PPF APG de strategische richting van het fonds geagendeerd. Het bestuur heeft in 2016 een strategische nota met diverse scenario’s opgesteld.

In gesprek met stakeholders

De verschillende scenario’s zijn ook besproken met het Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO benadrukte het belang van een toekomstbestendige pensioenregeling. Het bestuur heeft de nota ook besproken de Raad van Bestuur van APG. Op dit moment worden de diverse scenario’s nader onderzocht en uitgewerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met APG. Het bestuur van PPF APG waardeert de constructieve dialogen die plaatsvinden.

Deelnemerssessies begin 2017

Voor het bestuur is het belangrijk om ook de deelnemers te betrekken bij het maken van deze strategische keuzes. Daarom organiseert het bestuur een deelnemerssessie in Heerlen en Amsterdam. Helaas waren er eind 2016 onvoldoende aanmeldingen om deze sessies door te kunnen laten gaan. Begin 2017 doen wij een nieuwe poging. Wil je aan deze gesprekken deelnemen? Houd intranet en onze website in de gaten en meld je aan.

Wil jij je nu al aanmelden, stuur dan een e-mail naar communicatie@ppf-apg.nl

Wachten op besluitvorming Den Haag

De uiteindelijke strategie van PPF APG is mede afhankelijk van de besluitvorming in Den Haag over de toekomst van het pensioenstelsel. Het bestuur streeft ernaar in 2017 een keuze te maken.

20-12-2016