Kleine verhoging pensioenen per 1 januari 2016

Pensioenpremie daalt licht Het bestuur van PPF APG heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2016 iets te verhogen. De opgebouwde pensioenen van alle actieve deelnemers worden verhoogd met 0,2%.

De opgebouwde pensioenen van alle niet-actieve deelnemers en gepensioneerden worden verhoogd met 0,1%. Daarnaast worden de pensioenpremies per 1 januari 2016 verlaagd. 

Hoe wordt de verhoging bepaald?
Het bestuur bekijkt ieder jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit hangt af van de financiële positie van het fonds. De hoogte van de toeslagverlening is daarnaast afhankelijk van de stijging van de prijzen en/of de lonen. Dit leggen we uit in de volgende twee alineas. 

Voor actieve deelnemers proberen we de pensioenen maximaal mee te laten stijgen met de lonen, tenzij de prijzen meer zijn gestegen. Het afgelopen jaar zijn de lonen (2,0%) meer gestegen dan de prijzen (0,6%). De verhoging van de pensioenen is daarom gekoppeld aan de stijging van de lonen.

Voor niet-actieve deelnemers en gepensioneerden proberen we de pensioenen maximaal mee te laten stijgen met de prijzen. 

Verhogen van pensioenen niet vanzelfsprekend
Omdat de beleidsdekkingsgraad op de peildatum (30 september) hoger was dan 110%, konden we de pensioenen voor een klein deel verhogen. Het bestuur van PPF APG geeft aan dat het verhogen van de pensioenen in de toekomst echter niet vanzelfsprekend is.

Lees hier waarom PPF APG in de toekomst minder snel de pensioenen kan verhogen

Kleine premieverlaging
Voor 2016 is de pensioenpremie 22,0%. Vorig jaar was deze premie 22,7%. Als u bij APG werkt, betaalt u een derde van deze premie (7,3%) en APG twee derde (14,7%). Bij de gelieerde werkgevers kan deze premieverdeling afwijken. Het aandeel van de aanvullingsregeling (VPL) in de totale premie van 22,0% is 2,0%. Vorig jaar was dit 1,4%.

> Lees hier waarom de premies zijn gewijzigd

07-01-2016