Positieve uitkomst deelnemerstevredenheidsonderzoek

Afgelopen zomer vroegen wij alle deelnemers en gepensioneerden van het fonds mee te doen aan een online deelnemerstevredenheidsonderzoek. Graag delen wij de uitkomst van het onderzoek.

Het over-all beeld over ons is gunstig tot zeer gunstig

85% van de deelnemers en 88% van de gepensioneerden heeft een gunstig tot zeer gunstig beeld van PPF APG. Deelnemers hebben dit beeld onder andere door de gunstige dekkingsgraad. Maar ook het vertrouwen in het fonds en de betrouwbare uitstraling zorgen voor een goed gevoel. Aangevuld met het beeld dat er veel kennis en deskundigheid bij ons zit.

Bij gepensioneerden komt het gunstige beeld vooral door tijdige en juiste betalingen van pensioenen. Maar ook doordat zij vertrouwen hebben in het fonds en de informatieverschaffing op orde is.

Mijn PPF-APG draagt bij aan positieve gevoel

Alle kanalen die wij inzetten worden goed beoordeeld. Maar Mijn PPF APG krijgt met een 7,9 de hoogste waardering. Niet zo gek, want hier wordt op een begrijpelijke en heel persoonlijke manier over je eigen pensioen gecommuniceerd. Nieuwsgierig naar Mijn PPF APG? Check direct je pensioen.

Wat doen wij met de uitkomst?

Op de vraag “Wat wil jij het bestuur nog meegeven?” kwamen uiteenlopende reacties. Van dingen die PPF APG kan verbeteren in de communicatie tot opmerkingen over de houdbaarheid van het fonds. Al deze reacties en de uitkomst van het onderzoek neemt het bestuur mee in het beleid en de plannen voor de toekomst. Meer weten?

08-11-2016