Regina Schoutsen benoemd als nieuw bestuurslid

In februari 2016 is Regina Schoutsen benoemd als bestuurslid PPF APG namens de gepensioneerden. In november 2015 haalde Regina tijdens de verkiezingen de meeste stemmen voor de zetel bestemd voor gepensioneerden.

Foto Regina Schoutsen
Regina Schoutsen:
"De pensioendialoog die nu op overheidsniveau gevoerd wordt, stelt het fonds de komende jaren voor belangrijke afwegingen en beslissingen."
 
Regina gaat zich als bestuurslid voornamelijk bezighouden met het pensioen- en premiebeleid en het (integraal) risicobeleid.
 
Het bestuur van PPF APG is blij met de benoeming van Regina. Sinds 1985 is zij in diverse functies werkzaam op het gebied van pensioenen. Met haar expertise en ervaring Is Regina een waardevolle aanvulling op het bestuur van PPF APG.
 

01-03-2016