Wijziging pensioenreglementen per 1 januari 2017

Het bestuur heeft besloten om het pensioenreglement en het nettopensioenreglement per 1 januari 2017 op een paar punten te wijzigen. De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Pensioenuitstel ook mogelijk zonder dienstverband

Als gevolg van recente fiscale regelgeving is besloten om pensioenuitstel ook mogelijk te maken voor personen die doorwerken als ondernemer of resultaatgenieter. Pensioenuitstel was tot voor kort alleen mogelijk voor (oud) deelnemers met een dienstverband. Artikel 11 van het pensioenreglement (Flexibele pensionering) is hierop aangepast. Deze specifieke wijziging is per 6 oktober 2016 in werking getreden.

Bepaling invaliditeitspensioen gelijk gebracht aan systematiek WIA

Voor de vaststelling van het invaliditeitspensioen gaan we volledig aansluiten bij de WIA systematiek. Tot voor kort gebruikte PPF APG een andere grondslag. Hierdoor kon het IP (als aanvulling op de WIA) hoger uitvallen dan wanneer dit IP op basis van de WIA berekeningssystematiek zou worden vastgesteld. Artikel 17 van het pensioenreglement (invaliditeitspensioen) is in overeenstemming gebracht met de wettelijke systematiek. Het invaliditeitspensioen van PPF APG wordt vanaf 1 januari 2017 berekend volgens de wettelijke systematiek.

De actuariële factoren in pensioen- en nettopensioenreglement geactualiseerd

De actuariële factoren voor afkoop, ruil en vervroeging per 1 januari 2017 staan omschreven in de bijlage van het pensioenreglement. In de bijlage van het nettopensioenreglement staan ook de actuariële (omzettings)factoren per 1 januari 2017 omschreven.

20-12-2016