Wim van Manen vervangt John ten Wolde als lid Verantwoordingsorgaan

John ten Wolde heeft begin oktober wegens persoonlijke overwegingen zijn functie bij het Verantwoordingsorgaan (VO) neergelegd. Hij was lid namens de pensioengerechtigden. Wij danken John voor zijn inzet.

Wim van Manen vult vacature in

Met het vertrek van John is er een vacature ontstaan bij het VO. De vacature wordt volgens het Verkiezingsreglement VO ingevuld door de eerstvolgende uit de kiesgroep pensioengerechtigden. Dat is Wim van Manen. Wim is enthousiast om per 1 januari 2017 toe te treden tot het VO. Tot aan zijn pensionering in 2015 was Wim werkzaam bij APG als arbeidsvoorwaardenspecialist. Het bestuur wenst Wim veel succes toe.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het VO adviseert het bestuur over het beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

20-12-2016