2020: Pensioenpremie PPF APG stijgt en pensioenen niet verhoogd

In 2020 gaat de pensioenpremie voor PPF APG omhoog naar 28,0%. Dat is een stijging met 4,9%-punt in vergelijking met de premie van 23,1% in 2019. De forse stijging is een gevolg van een sterke daling van de rente. Hierdoor is pensioen veel duurder geworden.

In 2020 zullen pensioenen niet geïndexeerd worden. Bepalend voor dit laatste is de beleidsdekkingsgraad van eind september 2019. Deze bedroeg 106,4%, ruim onder de benodigde wettelijke 110% waarboven indexatie mogelijk is.

Beide besluiten zijn genomen op de bestuursvergadering van PPF APG op 12 december jl.

Belangenafwegingen door het bestuur

Het bestuur heeft bij het besluit zorgvuldig gekeken naar het fondsbeleid. Hierbij heeft het bestuur ook het verantwoordingsorgaan om advies gevraagd. Onderdeel van het beleid zijn een passende financiering van pensioen en een stabiele premie. PPF APG heeft bij haar besluit de belangen van de verschillende betrokkenen (deelnemers, gepensioneerden, werkgevers) meegenomen. Ook heeft het bestuur gekeken naar de bijzondere economische omstandigheden waarin het fonds en de gehele pensioensector zich bevinden. 
 
Voor een passende financiering kijkt het bestuur naar de kostendekkende premie. In zijn beleid streeft PPF APG naar een premiedekkingsgraad van minimaal 75%. Om dit te bereiken zou een nog sterkere premieverhoging nodig zijn. Door de forse stijging van de prijs van pensioen was het niet mogelijk om de premie stabiel te houden. Dezelfde premie als in 2019 is niet houdbaar omdat dit de financiële positie van het fonds te sterk zou verzwakken (circa 2%-punt dekkingsgraad per jaar). Bij het te nemen premiebesluit over 2020 was het daarmee niet mogelijk om aan alle voorwaarden van het premiebeleid te voldoen. Met dat gegeven heeft het bestuur de belangen van de verschillende betrokkenen zorgvuldig afgewogen, waarbij ook het positieve advies van het verantwoordingsorgaan is meegewogen. Met een premie van 28% kiest het bestuur voor 2020 een middenweg. De premie bestaat uit een premie van 26,9% voor OP/NP (Ouderdom/Nabestaandenpensioen) en een premie voor arbeidsongeschiktheid van 1,1% (IP-A/IP-B). In de cao is bepaald dat de pensioenpremie voor 2/3-deel wordt betaald door de werkgever en voor 1/3-deel door de werknemer.
 
Het bestuur heeft cao-partijen geadviseerd om in 2020 integraal te kijken naar de inhoud van de pensioenregeling voor de langere termijn, de bijbehorende ambitie en betaalbaarheid. 

PPF verhoogt de pensioenen in 2020 niet

De financiële situatie van het fonds laat helaas het verhogen van de opgebouwde pensioenen niet toe. In het beleid is hiervoor de beleidsdekkingsgraad ultimo september 2019 leidend. Deze bedroeg 106,4%, ruim onder de benodigde 110% beleidsdekkingsgraad, waarboven indexatie is toegestaan. Ondanks de goede beleggingsrendementen daalde de dekkingsgraad vanwege de veel lagere rentestand.

Deelnemersbijeenkomsten

Volgende week lichten we de besluitvorming nader toe op deelnemersbijeenkomsten op 2 locaties. Jullie zijn van harte welkom. 
 
  • Dinsdag 17/12: 13.30 uur, locatie Basisweg 30 Amsterdam (zaal 1.16)
  • Woensdag 18/12: 14.15 uur locatie Heerlen (zaal Mergelland)
- Aanmelden is niet meer mogelijk -

13-12-2019