Evelien Sangers benoemd als nieuw bestuurslid

Evelien Sangers is 24 september 2019 goedgekeurd door DNB als bestuurslid bij Stichting Personeelspensioenfonds APG.

Evelien Sangers 201x201Evelien werkt momenteel binnen APG Asset Management als Team manager Regulatory & Financial Reporting. Haar jarenlange ervaring op het gebied van informatievoorziening, controlling en auditing vormen een mooie aanvulling binnen het bestuur. Evelien bouwt graag samen aan het beste resultaat, zet graag mee de lijnen uit en operationaliseert de strategie samen met het team. Hierbij denkt ze in mogelijkheden, maar heeft ook oog voor een beheerste bedrijfsvoering.

Evelien was sinds 2016 lid van het verantwoordingsorgaan van PPF APG en vanaf 2019 voorzitter van het orgaan.  

Evelien: “De integrale benadering van alle facetten van een pensioenfonds spreken mij zeer aan. Daarnaast is de pensioensector momenteel zeer dynamisch en vereist zowel gedegen processen en besluitvorming als nieuwe oplossingen. ik wil graag mijn commitment, kennis en competenties hiervoor inzetten. De stap naar bestuurslid van PPF APG zie ik als een mooie vervolgstap op mijn activiteiten voor het verantwoordingsorgaan”.

Ze volgt Genio van der Schaft op als lid namens de werkgever. Hij is per 1 augustus werkzaam bij APG in Hong Kong en teruggetreden uit het bestuur.

Genio van der Schaft afgetreden als bestuurslid

Genio van der Schaft was sinds 26 oktober 2015 bestuurslid namens de werkgever. Genio nam een ruime, internationale ervaring op het gebied van besturen van organisaties, risicobeheer en uitbesteding mee. Het bestuur: “Wij bedanken Genio voor zijn inzet voor het bestuur en in het bijzonder zijn brede blik”.

27-09-2019