Jaarverslag 2018: een uitdagend jaar met mooie resultaten

Graag presenteren we het jaarverslag 2018. Hierin lees je hoe het afgelopen jaar voor PPF APG is verlopen.

In het jaarverslag lees je alles over de ontwikkelingen en behaalde resultaten. De beleidsdekkingsgraad steeg in 2018 van 112,2% naar 113,1%. Per 1 januari 2019 zijn de pensioenrechten van iedereen met 0,66 procent verhoogd. Ondanks dat we op de financiële markten de wind niet mee hadden. Vooral het laatste kwartaal viel tegen.

Eén van de hoogtepunten in 2018 was de start van Helder Overzicht & Inzicht. Hiermee kunnen deelnemers nog beter hun financiële toekomst plannen. Kijk gerust op Mijn PPF APG om ook meer inzicht in je financiële toekomst te krijgen.

Ook lees je meer over de fondsstrategie en andere onderwerpen waar PPF APG veel aandacht aan besteedde, zoals het stoppen met beleggen in tabak en kernwapens als onderdeel van het ESG beleid. Verder bevat het jaarverslag de rapportage van de Compliance Officer, het verslag van de   raad van toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan.

27-06-2019