Kandidaten verkiezingen bestuur en verantwoordingsorgaan zijn bekend!

Het bestuur van PPF APG is blij te kunnen melden dat er veel goede kandidaten zijn voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Er valt straks echt wat te kiezen!

Wie?
Het goede nieuws is dat de  volgende collega’s en oud-collega’s zich kandidaat hebben gesteld:

Voor het bestuur hebben zich 6 kandidaten als toekomstig lid gemeld: 

  • Pieter Kasse, Michiel Vetkamp en Michiel Evers hebben zich als actief lid gekandideerd voor de commissie Balansbeheer en Beleggen.
  • Emile Toes en Cyril Savelkoul hebben zich als actief lid gekandideerd voor de commissie Communicatie en Pensioenbeleid.
  • John Westerbrink heeft zich als gepensioneerde gekandideerd en wel voor het profiel Commissie Communicatie en Pensioenbeleid. Omdat John zich als enige gepensioneerde kandidaat heeft gesteld, zal hiervoor geen verkiezing zijn.
Voor het verantwoordingsorgaan hebben zich 7 kandidaten als toekomstig lid gemeld:
  • Douwe Swierstra  en Regina Schoutsen hebben zich als lid namens de gepensioneerden gekandideerd.
  • Eduard Ponds, Loes Frehen, Patroesjka Zuurhout, Arjan de Zeeuw en Michiel Vetkamp hebben zich als lid namens de  deelnemers gekandideerd.

Wanneer?
De verkiezingen zullen worden gehouden van 29 augustus tot en met 12 september 2019. De kandidaten zullen zich ruim voor de verkiezingen, uiterlijk 15 augustus 2019, meer uitgebreid aan u voorstellen.

Ter achtergrond 
PPF APG zoekt 3 nieuwe bestuursleden, van wie 2 leden namens de deelnemers en 1 lid namens de pensioengerechtigden.  Ook het verantwoordingsorgaan PPF APG zoekt 3 nieuwe leden, van wie 2 namens de deelnemers en 1 namens de pensioengerechtigden. De afgelopen maanden had iedereen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor het bestuur of verantwoordingsorgaan van PPF APG. In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Meer informatie vind je op de speciale verkiezingspagina.

27-06-2019