Marco Brouwer treedt terug als werkgeversvoorzitter van PPF APG

Drs. Marco Brouwer MPLA treedt op 10 april 2018 terug als werkgeversvoorzitter van Personeelspensioenfonds APG (PPF APG). Marco geeft aan: ‘Na vele mooie ervaringen bij APG en PPF APG wordt het tijd voor een nieuwe stap. De ontmoetingen met Al Gore in 2017, de vraag naar meer duurzame investeringen en mijn recente ervaringen in de politiek inspireren me om naast pensioenland ook andere gebieden te verkennen. Ik wens APG en PPF APG veel succes. Het doet me deugd dat PPF APG stevig is gegroeid en ons fonds een dekkingsgraad heeft van ca. 115%. Gelukkig is er ook weer zicht op indexatie.’

Marco werd op 5 september 2007 benoemd als bestuurslid bij PPF Cordares. In februari 2014 werd hij benoemd als werkgeversvoorzitter van PPF APG. Hij vervulde tevens vele jaren de rol van voorzitter van commissie Communicatie en Pensioenbeleid. Het bestuur is Marco bijzonder erkentelijk voor zijn inzet voor het fonds en dankt hem voor zijn bijdragen aan de resultaten van het fonds. Het belegd vermogen van PPF APG groeide van 519 miljoen euro in 2008 naar ruim 1,2 miljard euro in 2018.
 
Marco is ruim 12 jaar aan Cordares Holding NV en APG Groep NV verbonden geweest. Vanaf 2005 was hij secretaris van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Cordares Holding NV. Daarna werd hij in 2008, na het samengaan van Cordares en APG, secretaris van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van APG Groep NV. Hij was tevens directeur van het Bestuurssecretariaat van APG Groep NV van 2008 tot 2013.

Alwin hoopt Marco in pensioenland terug te zien

Werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans: ‘Marco heeft met zijn enorme drive voor goed pensioen en het pensioenfonds het afgelopen decennium veel gedaan waardoor we er als fonds beter voor staan. Ik hoop dat we hem elders in pensioenland terug zullen zien.

Deelnemerssessie Heerlen afronding werkzaamheden voor PPF APG

Op 10 april a.s. is de derde en laatste PPF-deelnemerssessie in Heerlen. Marco: ‘Ik waardeer het directe, persoonlijke contact met de deelnemers van PPF APG. Ik vind het mooi om op 10 april met een laatste deelnemerssessie in Heerlen mijn werkzaamheden voor PPF APG af te ronden’.
 
Het bestuur wenst Marco veel succes met de nieuwe activiteiten die hij gaat ondernemen.

27-03-2018