Nieuwe leden bestuur en verantwoordingsorgaan bekend

Van 29 augustus tot en met 12 september waren er verkiezingen voor nieuwe bestuurders en leden in het verantwoordingsorgaan van PPF APG.

De uitslag is nu bekend: per 1 januari 2020 treden Pieter Kasse en Emile Toes toe tot het bestuur. Vanuit de pensioengerechtigden treedt John Westerbrink toe. Hij is direct verkozen, omdat hij zich als enige kandidaat had gesteld. Aantreden van de bestuursleden is onder voorbehoud van instemming vanuit de Raad van Toezicht en goedkeuring door De Nederlandsche Bank. Regina Schoutsen, Patroesjka Zuurhout en Loes Frehen treden toe tot het verantwoordingsorgaan.

Uitgebrachte stemmen

De kandidaten in de verkiezingen ontvingen het volgende aantal stemmen:

Bestuur - Profiel Balansbeheer & Beleggen

Pieter Kasse             437 stemmen
Michiel Vetkamp 171 stemmen
Michiel Evers 133 stemmen

Bestuur - Profiel Communicatie en Pensioenbeleid

Emile Toes               404 stemmen
Cyril Savelkoul 309 stemmen

Verantwoordingsorgaan - Actieve deelnemers

Patroesjka Zuurhout 437 stemmen
Loes Frehen 329 stemmen
Arjan de Zeeuw 302 stemmen
Michiel Vetkamp 218 stemmen
Eduard Ponds 214 stemmen

Verantwoordingsorgaan - Pensioengerechtigden

Regina Schoutsen    191 stemmen
Douwe Swierstra 114 stemmen


Graag bedanken we alle deelnemers en pensioengerechtigden die hebben gestemd. Natuurlijk bedanken we ook de kandidaten die ze zich verkiesbaar hebben gesteld. Onze complimenten voor de enthousiaste campagne activiteiten. En feliciteren we de nieuwe leden voor bestuur en VO.

Opkomst verkiezingen

Dit jaar was de opkomst voor de verkiezingen voor het bestuur 40%. In totaal hebben 802 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Voor het verantwoordingsorgaan – actieve deelnemers bracht 39% van de stemgerechtigden een stem uit. Voor het verantwoordingsorgaan – pensioengerechtigden stemde 19%.

Toetsing kandidaten voor het bestuur

De gekozen kandidaten voor het bestuur worden voor aanvang nog getoetst door De Nederlandsche Bank voordat ze definitief worden aangesteld. Dit traject neemt circa twee maanden in beslag. Daarna worden de kandidaten officieel benoemd voor het bestuur.

16-09-2019