PPF APG actualiseert herstelplan voor 2021

Ieder jaar controleert PPF APG of de hoogte van het vermogen voldoet aan de wettelijke eisen. Is het vermogen, dat zijn alle bezittingen van het fonds zoals geld en beleggingen, niet voldoende? Dan moeten wij een herstelplan maken. Dat is een plan waarmee wij moeten aantonen dat PPF APG op termijn weer over voldoende vermogen beschikt.

Vorig jaar hebben wij ook een herstelplan ingediend. Daarmee hadden we eind 2020 een dekkingsgraad van 110,6% verwacht. De dekkingsgraad kwam lager uit, op 102,0%. Dit komt vooral door de daling van de rente in 2020. De pensioenverplichtingen zijn daardoor hoger geworden. Ons beleggingsrendement was wél hoger dan waarmee we hadden gerekend. Dat heeft het negatieve effect van de rente wat kunnen beperken.

Volgens de wet hebben we een dekkingsgraad nodig van 122,8%. De dekkingsgraad was lager dan 122,8% en daarom heeft het fonds het herstelplan in 2021 geactualiseerd.

Wat betekent ons herstelplan voor uw pensioen?

Onze financiële situatie herstelt langzamer dan verwacht. Maar aanvullende maatregelen zijn nu nog niet nodig. De belangrijkste conclusie van het herstelplan is dat we in 2021 geen pensioenen hoeven te verlagen. De verwachting is dat we in uiterlijk 10 jaar genoeg zijn hersteld.

Onze financiële situatie eind 2021 bepaalt of aanvullende maatregelen nodig zijn in 2022. Dat weten wij nu nog niet. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij plaatsen iedere maand een bericht op ppf-apg.nl over de dekkingsgraad. Daarin geven wij ook aan wat onze inschatting is van de kans op indexatie en verlaging van pensioenen op een horizon van 5 à 6 jaar.

Heeft u nog vragen?

Ons serviceteam staat van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur voor u klaar.

21-04-2021