Sociale partners PPF APG kiezen solidaire premieregeling

PPF APG is druk met de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners hebben na goed overleg gekozen om de solidaire premieregeling als werkhypothese te hanteren.

Keuze solidaire premieregeling

Het nieuwe pensioenstelsel bestaat uit twee contractvormen: de solidaire premieregeling (voorheen het nieuwe pensioencontract) en de flexibele premieregeling (voorheen de wet verbeterde premieregeling). De solidaire premieregeling is een collectieve regeling waarbij deelnemers samen het pensioenvermogen beleggen en ook samen de risico’s delen. De flexibele premieregeling biedt meer keuzemogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van beleggingen. 

PPF APG heeft verdiepingssessies georganiseerd voor vakbondbestuurders, kaderleden en werkgevers die begeleid werden door pensioenspecialisten en bestuurders van het fonds. De verschillen tussen de twee premieregelingen zijn uitvoerig met elkaar besproken. Na lang en goed overleg hebben de sociale partners gekozen voor de solidaire premieregeling. Dit is voornamelijk besloten ter bevordering van een hoog en stabiel pensioen, passende solidariteit en transparantie. 

De keuze voor de solidaire premieregeling is geen onomkeerbaar besluit, maar wel een werkhypothese van waaruit de vervolgkeuzes en het transitieplan nader worden uitgewerkt de komende periode.

Bijeenkomst 15 december

PPF APG vindt het belangrijk om alle deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Je ontvangt daarom binnenkort een uitnodiging voor de PPF APG bijeenkomst op woensdag 15 december. Tijdens deze bijeenkomst geven we samen met de sociale partners een toelichting op de keuze voor de solidaire premieregeling. De bijeenkomst is digitaal en duurt ongeveer 1 uur. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij nóg drie belangrijke onderwerpen, namelijk:

• Premie en toeslagverlening
• Uitkomsten onderzoek verantwoord beleggen
• Onderzoek risicohouding

Wil je deze bijeenkomst niet missen? Meld je dan aan via de onderstaande button.
Let op: er worden meerdere bijeenkomsten gehouden op 15 december. Reageer wel snel want per bijeenkomst is er een beperkt aantal plekken beschikbaar.

15-11-2021