Lid van het VO Wim Philippa overleden

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 10 september jl. Wim Philippa, oud-bestuurder en lid van het Verantwoordingsorgaan van PPF APG, plotseling is overleden.

Na zijn pensionering werd Wim bestuurder namens de gepensioneerden van het Personeelspensioenfonds. Wim vervulde daarbij onder andere de rol van voorzitter van de Auditcommissie. Ook toen hij besloot het rustiger aan te gaan doen bleef hij verbonden aan het fonds via het Verantwoordingsorgaan. Met Wim verliezen we een betrokken bestuurder van het fonds. Wij zullen zijn vriendelijkheid, kritische kijk en warme persoonlijkheid missen. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.

13-09-2019