De verkiezingen komen eraan

In november zijn er verkiezingen voor een positie in het bestuur of het verantwoordingsorgaan van PPF APG.

‘Op zo’n plek krijg je te maken met de nieuwste ontwikkelingen op pensioengebied en uitdagende dilemma’s,’ vertelt Marco Brouwer. Als lid van het bestuur of verantwoordingsorgaan denk je mee met het fonds. Je adviseert en oefent invloed uit op de beslissingen die het fonds neemt.

Taken bestuur en verantwoordingsorgaan

Het bestuur heeft de taak om op een evenwichtige manier invulling te geven aan het pensioenfonds. Zo kunnen ze verplichtingen nu en in de toekomst nakomen.

Het verantwoordingsorgaan controleert het bestuur op zijn handelen. Zo behartigen zij samen de belangen van iedereen binnen het PPF APG, ook die van jou. 

Verkiezingen 13 - 27 november

Vanaf eind augustus kan je je verkiesbaar stellen:
  • In het bestuur zijn 2 zetels beschikbaar voor deelnemers en 1 zetel voor pensioengerechtigden.
  • In het verantwoordingsorgaan is 1 zetel beschikbaar voor deelnemers en 1 zetel voor pensioengerechtigden.
Zodra je je verkiesbaar kan stellen, vertellen we je meer over:
  • hoe je je verkiesbaar stelt
  • de voorwaarden waaraan je moet voldoen
  • wat een bestuursfunctie is en wat een functie bij het verantwoordingsorgaan inhoudt
  • algemene informatie over de verkiezingen

Kom naar de gepensioneerdendag!

Wil je meer weten over de verkiezingen voor het bestuur en verantwoordingsorgaan? Kom dan op 21 september naar de gepensioneerdendag in Amsterdam. We gaan die dag ook in op ons beleggingsbeleid en ESG. Binnenkort ontvang je een uitnodiging.

21-07-2017