Wijziging pensioenreglementen PPF APG

Het bestuur heeft besloten om het pensioenreglement en het nettopensioenreglement op een paar punten te wijzigen.

Vervallen fiscale begrenzingen

De fiscale regels zijn veranderd. Hierdoor is ook de fiscale maximum opbouw van:
  • ouderdomspensioen (100% van laatst verdiende loon);
  • partnerpensioen (70%); en
  • wezenpensioen (14 of 28%) niet meer in de wet opgenomen. En hebben wij die in het pensioenreglement laten vervallen. In de opbouwfase worden deze grenzen namelijk bijna nooit bereikt. Artikel 11 en 19 zijn hierop aangepast.

De doorwerkeis voor pensioenuitstel is vervallen

Door de nieuwe wetgeving kan je jouw ouderdomspensioen ook uitstellen als je niet doorwerkt. Deze wijziging is opgenomen in artikel 11.

De keuzemogelijkheden en deeltijdpensionering zijn verder vastgelegd

De mogelijkheden voor deeltijdpensionering, ruil van pensioen en hoog-laag verdelingen bestonden al, maar de regels waren niet verder uitgewerkt in het reglement. Het bestuur heeft besloten de diverse keuzes (en de combinatie hiervan) duidelijk vast te leggen. Het nieuwe kader biedt je meer inzicht in jouw keuzemogelijkheden. Dit is aangepast in artikel 11, 14 en 22 .

Deze wijzigingen in het pensioenreglement gelden met terugwerkende kracht vanaf 16 februari 2017.

Wijzigingen nettopensioenreglement

Door een nieuwe fiscale beleidsregel is besloten om het nettopensioenreglement op twee punten te wijzigen.
  • Het bestuur kan een lagere staffel vaststellen dan de (periodiek) door de Belastingdienst gehanteerde staffel.
  • De zogenaamde “eventtoets” (toets of het pensioen binnen de fiscale grenzen blijft) vereenvoudigd. Deze hoeft nu bij minder gebeurtenissen plaats te vinden.

De wijzigingen zijn doorgevoerd in artikel 3 lid 9 en 5 lid 7 en per 20 juni 2017 van kracht.

23-08-2017