Hoe stond PPF APG er in februari voor?

Eind februari 2020 is de dekkingsgraad van PPF APG 97,5%. De dekkingsgraad is gedaald in februari. De beleidsdekkingsgraad is in februari 2020 gedaald van 104,8% naar 103,7%.

Bestuurslid Emile Toes: “De maand februari 2020 kende een daling van de dekkingsgraad van PPF-APG naar 97,5% met een beleidsdekkingsgraad van 103,7%. Waar we 2019 erg positief afsloten en optimistisch begonnen aan 2020, zorgt een negatieve ontwikkeling van het vermogen (-1,9% ten opzichte van januari) én de rente (van 0,55% naar 0,38%) voor een daling van de dekkingsgraad. Grootste veroorzaker van de daling van het vermogen is de negatieve ontwikkeling van de aandelenmarkten."

Op het moment van schrijven van deze quote is het inmiddels al maart. Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Mensen werken vanuit huis en moeten contact vermijden. Mensen worden ziek en enkele mensen worden niet beter. Dit heeft overduidelijk impact op de hele maatschappij en dus ook op de financiële markten. Via de website houden wij jullie op de hoogte hoe het bestuur acteert in deze crisis en geven wij maandelijks updates over de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

23-03-2020

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
De waarde van het totale vermogen is gedaald met circa 1,9%. De belangrijkste oorzaak is de negatieve ontwikkeling van de aandelen.
De waarde van de pensioenverplichtingen is met circa 4,0% gestegen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gedaalde rente.
PPF APG heeft een inschatting gemaakt over onze mogelijkheid tot indexeren (onze indexatieambitie) en de kans op korten in de komende 6 jaar. Dat hebben we gedaan op basis van een analyse per einde van het vierde kwartaal van 2019. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 63% te kunnen waarmaken. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op korten

De kans op verlaging van uw pensioen is aannemelijk in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 39%. Lees meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten. 

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR. 

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen. 

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind februari is de UFR gelijk aan 2,0%. 

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG februari 2020
Eind 2019 is de beleidsdekkingsgraad van het fonds nog steeds lager dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van ongeveer 125%. Daarom zal eind maart 2020 een herstelplan worden ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad PPF APG februari 2020