Hoe staat PPF APG er deze maand voor?

Eind januari 2018 is de dekkingsgraad van PPF APG 116,8%. De dekkingsgraad is met 2,3%-punt gestegen in januari. De beleidsdekkingsgraad is in januari 2018 gestegen van 112,2% naar 112,7%.

Werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans: “Met een dekkingsgraad van 116,8% en een beleidsdekkingsgraad van 112,7% zetten we de positieve trend van de afgelopen maanden door. We hopen dit in 2018 door te zetten al zien we in de markten de nodige volatiliteit.”

16-02-2018

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
De waarde van de renteswaps is gedaald, omdat de rente de afgelopen maand is gestegen. Dit heeft geresulteerd in 0,1% daling van het vermogen. Daarnaast zijn de overige beleggingen gestegen met 0,4%. In totaal is het beschikbaar vermogen gestegen met 0,3%.
De waarde van de verplichtingen is met circa 1,7% gedaald. Deze daling is het gevolg van de rente die in januari is gestegen ten opzichte van de rente eind december.
PPF APG heeft een inschatting gemaakt over onze mogelijkheid tot indexeren (onze indexatieambitie) en de kans op korten in de komende 6 jaar. Dat hebben we gedaan op basis van een analyse per einde van het vierde kwartaal van 2017. Lees hier meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 43% te kunnen waarmaken. Meer informatie hierover leest u hier.

Kans op korten

De kans op verlaging van uw pensioen is beperkt in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 26%. Lees hier meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten.

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR. 

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen. 

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind januari is de UFR gelijk aan 2,5%. 

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

In 2017 heeft PPF APG een herstelplan ingediend bij DNB. Dat was nodig omdat PPF APG eind 2016 een tekort had. De beleidsdekkingsgraad eind 2017 is 112,2% en ligt dus nog steeds onder de vereiste dekkingsgraad. Aangezien er eind 2017 nog steeds sprake was van een tekort, zal in 2018 opnieuw een herstelplan worden ingediend bij de toezichthouder.