Hoe staat PPF APG er deze maand voor?

Eind juni 2018 is de dekkingsgraad van PPF APG 113,3%. De dekkingsgraad is gedaald in juni. De beleidsdekkingsgraad is in juni 2018 wel gestegen van 113,8% naar 114,0%.

Werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans: “De beleidsdekkingsgraad is eind juni opgelopen naar 114,0%, ondanks de daling van maanddekkingsgraad naar 113,3%. De daling van de maanddekkingsgraad was een gevolg van een licht negatief rendement in de afgelopen maand en een toename van de verplichtingen als gevolg van de lagere rente.”

17-07-2018

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
De waarde van het totale vermogen is gedaald met 0,1%. De belangrijkste oorzaak is een licht negatieve ontwikkeling van aandelen.
De waarde van de pensioenverplichtingen is met circa 0,5% gestegen. Deze stijging is vooral het gevolg van de rente die in juni is gedaald ten opzichte van de rente eind mei.
PPF APG heeft een inschatting gemaakt over onze mogelijkheid tot indexeren (onze indexatieambitie) en de kans op korten in de komende 6 jaar. Dat hebben we gedaan op basis van een analyse per einde van het eerste kwartaal van 2018. Lees hier meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 53% te kunnen waarmaken. Meer informatie hierover leest u hier.

Kans op korten

De kans op verlaging van uw pensioen is beperkt in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 28%. Lees hier meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten. 

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR. 

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen. 

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind juni is de UFR gelijk aan 2,40%. 

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

De dekkingsgraad van PPF APG is in 2017 meer gestegen dan werd verwacht in het herstelplan 2017. De beleggingsresultaten waren beter, en de stijging van de rente heeft het herstel versneld. Eind 2017 was de beleidsdekkingsgraad van het fonds nog steeds lager dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van ongeveer 127,5%. Daarom hebben wij eind maart 2018 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). 

Op basis van de situatie eind 2017 verwacht PPF APG ruim binnen de maximaal gestelde termijn van 10 jaar weer te beschikken de wettelijk vereiste dekkingsgraad. Op grond van het nieuwe herstelplan zijn er geen aanvullende maatregelen nodig in 2018.