Hoe staat PPF APG er deze maand voor?

Eind november 2019 is de dekkingsgraad van PPF APG 103,6%. De dekkingsgraad is gestegen in november. De beleidsdekkingsgraad is in november 2019 gedaald van 105,7% naar 105,1%.

Werkgeversvoorzitter Tinka den Arend: "Het herstel van de financiële positie van PPF APG zet verder door in november. De maanddekkingsgraad is gestegen van 102,4% naar 103,6%. De rendementen zijn dit jaar met circa 17,5% zeer hoog. Ondanks deze hoge rendementen is de dekkingsgraad bijna 7%-punt lager dan vorig jaar als gevolg van de lagere rente."

24-12-2019

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
De waarde van het totale vermogen is gestegen met circa 0,8%. De belangrijkste oorzaak is de positieve ontwikkeling van de aandelen.
De waarde van de pensioenverplichtingen is met circa 0,3% gedaald. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gestegen rente.
PPF APG heeft een inschatting gemaakt over onze mogelijkheid tot indexeren (onze indexatieambitie) en de kans op korten in de komende 6 jaar. Dat hebben we gedaan op basis van een analyse per einde van het tweede kwartaal van 2019. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 38% te kunnen waarmaken. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op korten

De kans op verlaging van uw pensioen is aannemelijk in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 52%. Lees meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten. 

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR. 

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen. 

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind november is de UFR gelijk aan 2,1%. 

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG november 2019
Eind 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het fonds nog steeds lager dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van ongeveer 127,1%. Daarom is eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad PPF APG november 2019