PPF APG neemt deel in de financiering van aanleg grootste windpark Zweden

PPF APG neemt deel in een investering van ruim € 300 miljoen in de aanleg van het Åskalen-park, het grootste windmolenpark op het vasteland van Zweden. Dit zal in samenwerking met Vasa Wind, HgCapital en Vestas gebouwd worden.

Het is de eerste keer dat PPF APG belegt in het beginstadium van constructie van een windpark, in plaats van in een reeds bestaand project. Hiermee draagt PPF APG eraan bij dat het project er komt en houdt het meer grip op de kosten en de uiteindelijke opbrengsten.

Het Åskalen-park

Naar verwachting zal het Åskalen-park een van de meest efficiënte windparken in Europa worden, omdat op de locatie een sterke en aanhoudende wind waait. Bovendien is het een dunbevolkt gebied.

Er worden windmolens met een hoogte van 187 meter en een rotordiameter van 136 meter geplaatst. Na oplevering in 2020 zal het Åskalen-park met 80 windmolens duurzame energie opwekken van in totaal 1TWh per jaar. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 300.000 Nederlandse huishoudens.

04-07-2017