Wijzigingen besturing van het fonds

In de periode van eind 2019 tot begin 2020 zijn er flink wat wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur en verantwoordingsorgaan.

Naast personele wijzigingen is ook de besturing van het fonds gewijzigd. Wim van Manen en Tinka den Arend zijn respectievelijk de werknemers - en werkgeversvoorzitter van het bestuur. Zij vormen het dagelijks bestuur van het fonds. Het bestuur wordt geadviseerd door 3 vaste commissies, te weten:

  • de commissie Communicatie en Pensioenbeleid, 
  • de commissie Balansbeheer en Beleggingen en 
  • de Risicocommissie. 

Het fonds heeft daarnaast ook enkele sleutelfuncties ingericht. Dit is vanuit de Europese wetgeving IORP-II verplicht. We onderkennen de sleutelfuncties voor Risk, Audit en Actuarieel. 

Aanvullend hebben we nog (tijdelijke) werkgroepen die zich periodiek bezighouden met zaken zoals het jaarwerk, ALM-studie, uitbestedingscontracten, verkiezingen, communicatie jaarplan, etc.

29-06-2020