Herstelplan 2018: geen extra maatregelen nodig

Eind maart heeft PPF APG een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In dit herstelplan staat wat we moeten doen om te zorgen dat onze financiële positie de komende jaren verder verbetert.

Geen extra maatregelen nodig

In ons herstelplan hebben we vastgesteld dat er geen extra maatregelen nodig zijn in 2018. De beleggingsresultaten waren vorig jaar beter dan verwacht. Ook de stijging van de rente heeft onze financiële positie versterkt. Daarom verwachten we ruim binnen tien jaar weer de wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad van rond de 127,5% te kunnen bereiken.

Financiële positie

De financiële positie van jouw pensioenfonds meten we aan de hand van de ‘beleidsdekkingsgraad’. Als deze boven de 127,5% is, hebben we voldoende financiële middelen om aan de normen van De Nederlandsche Bank te voldoen. 

Onze beleidsdekkingsgraad is het afgelopen jaar meer gestegen dan we hadden verwacht. Toch halen we eind 2017 de grens van 127,5% nog niet. Zolang we onder de gestelde grens zitten, zijn we verplicht ieder jaar een herstelplan in te dienen.

Wil je het herstelplan bekijken? Stuur dan een e-mail naar contact@ppf-apg.nl. Wij sturen dit dan naar je toe.

23-04-2018