Herstelplan 2019: herstel vertraagd, wel tijdig herstel

Eind maart heeft PPF APG een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Op basis van het herstelplan verwachten we dat we met ons beleid de komende jaren voldoende groeien om in de toekomst weer te kunnen indexeren. Herstel wordt vooral verwacht door de rendementen op onze beleggingen.

Lagere indexatie verwacht

De beleggingsresultaten waren vorig jaar slechter dan verwacht, vooral in het laatste kwartaal. Ook de daling van de rente heeft onze financiële positie verder onder druk gezet. De indexaties zullen in de komende jaren daardoor vermoedelijk lager uitvallen dan uit het plan van vorig jaar. Op basis van het herstelplan wordt verwacht binnen tien jaar de wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad van 127,4% te kunnen bereiken. Dit kan zoals het er nu naar uitziet alleen als voor een deel wordt afgezien van indexaties in de komende jaren.

Financiële positie verbetert

De financiële positie van jouw pensioenfonds meten we aan de hand van de ‘beleidsdekkingsgraad’. Als deze boven de 127,4% is, hebben we voldoende financiële middelen om aan de normen van De Nederlandsche Bank te voldoen. Onze beleidsdekkingsgraad eind 2018 was 113,1% en dat is lager dan we hadden verwacht. Opmerkelijk is dat de ontwikkelingen tot en met Q3 in de pas liepen met het herstelplan, maar dat Q4 roet in het eten gooide. Het blijft een momentopname, in Q1 zien we al weer verbetering.

Waarom is een herstelplan nodig?

Omdat we met een beleidsdekkingsgraad van 113,1% onder de grens van 127,4% zitten, zijn we verplicht ieder jaar een herstelplan in te dienen.

Wil je het herstelplan bekijken?

Stuur dan een e-mail naar contact@ppf-apg.nl. Wij sturen dit dan naar je toe.

14-05-2019