“Ik pas hier sowieso tussen, want iedereen is anders.”

Het bestuur van het Personeelspensioenfonds PPF APG vindt diversiteit en inclusie belangrijk. De samenstelling van het bestuur reflecteert die gedachte: het bestuur bestaat uit vier vrouwelijke en vijf mannelijke leden. Buiten genderdiversiteit zijn ook de leeftijden van de bestuursleden uiteenlopend en is er veel diversiteit in achtergrond en vaardigheden. Bestuursleden Emile, Lieke, Pieter, Tinka en Wim vertellen over hun kijk op diversiteit.

Waar denk je aan bij de woorden diversiteit en inclusie?

Emile: “Dat alle meningen gehoord worden en dat zaken van verschillende kanten worden belicht. Inclusie gaat vooral over de vorm; hoe doe je dat, die verschillende kanten belichten.”
Lieke: “Het is voor mij een belangrijk thema dat mij door de jaren heen steeds meer aan het denken heeft gezet. Dit komt met name omdat ik er als vrouw in een door mannen gedomineerde branche direct mee te maken heb.”
Pieter: “Dat deelnemers zich moeten herkennen in het bestuur. Daarom moet het een afgewogen afspiegeling zijn. Het laat gelijke kansen zien.”

Waaraan draagt diversiteit bij binnen het bestuur van PPF APG?

Lieke: “Wat ik merk in de korte tijd dat ik nu bij het bestuur zit, is dat hoe meer je richting bestuurlijke functies gaat, hoe meer diversiteit en inclusie een noodzaak is. Bestuursleden met andere perspectieven kunnen je uitdagen om op een andere manier naar bepaalde zaken te kijken. Dingen waar je misschien zelf nooit aan gedacht zou hebben. Dat is echts iets wat je zou missen als je een heel uniform team hebt.”
Pieter: “Het zet je aan het denken, het zorgt er voor dat je andere stemmen hoort dan die van jezelf. Het is soms lastig om een minderheidsstandpunt te verkondigen aangezien er wel ruimte voor moet zijn. Die ruimte is er bij ons bestuur écht.”
Wim: “Ik denk dat het belangrijk is omdat je daarmee veel makkelijker diverse invalshoeken bij een bestuurlijk vraagstuk de revue kan laten passeren. Verschillende opvattingen dragen immers bij aan het maken van een besluit. De voorwaarde is dat er ruimte is voor ieders perspectief, wat bij het bestuur van PPF APG het geval is.”
Tinka: “Hierbij is diversiteit met betrekking tot locatie ook belangrijk. Ik vind het belangrijk dat zowel mensen uit Heerlen als uit Amsterdam in het bestuur zitten, zodat alle medewerkers zich kunnen herkennen in het bestuur.”

Op welke manier beïnvloedt diversiteit de dynamiek van het bestuur?

Emile: “Het is een fijne groep mensen bij elkaar. Ik heb mij bijvoorbeeld nooit een nieuweling gevoeld. Iedereen staat open voor andere perspectieven en iedereen kan een zegje doen.”
Lieke: “Je hoeft je niet aan te passen. Als je net wat anders bent in een uniform bestuur dan kan het voelen alsof je de enige bent versus de rest. De diversiteit binnen ons bestuur zorgt ervoor dat iedereen per definitie meer open staat voor verschillende perspectieven. Het voelt ook veel makkelijker om een nieuw perspectief in te brengen omdat er nou eenmaal meerdere meningen zijn. En ik heb er gewoon ook een. Het zou goed kunnen dat je zo niet denkt in een uniforme groep. Dan heb je misschien wel een ander perspectief, maar durf je het niet te zeggen.”

Volgens de stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie draagt diversiteit bij aan de besluitvorming van besturen. Hoe ervaar jij dat?

Wim: “Ja, dat is absoluut zo. Juist door tegengeluiden aan de orde te laten komen wordt de besluitvorming positief beïnvloed.”
Tinka: “Het is belangrijk dat je zaken waarover een besluit moet worden gevormd vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Zo heb je mensen die meer bezig zijn met de beleggingskant en je hebt mensen die meer bezig zijn met monitoren en evaluatie. Alle onderdelen tellen mee, juist het geheel is belangrijk.”
Lieke: “Ik zie het vooral terug in drie lijnen. De diversiteit die we hebben op basis van gender, kennis en vaardigheden, en op leeftijd. Dat laatste is ook wel een hele specifieke voor een pensioenfondsbestuur. Misschien wel extra relevant omdat de besluiten die je moet maken ook verschillende leeftijdsgroepen raken op een verschillend niveau. Als je dat dan ook als representatie in je bestuur hebt dan heb je een mooie weerspiegeling van het deelnemersbestand.”

Denk je dat meer diversiteit kan bijdragen aan het vertrouwen in het beleid van pensioenfondsen?

Pieter: “De kwaliteit van het beleid is natuurlijk het belangrijkste. Maar het simpele feit dat het bestuur een gemêleerde groep is helpt daarbij zeker.”
Emile: “Ja, dat denk ik wel. We zijn uiteindelijk allemaal collega’s. Het is belangrijk dat de deelnemerspopulatie je kan herkennen.”
Tinka: “Ja, dicht bij je deelnemers staan is heel belangrijk aangezien we uiteindelijk ook collega’s zijn. Door middel van een diverse groep bestuursleden kunnen deelnemers zich ook beter associëren met het bestuur. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het vertrouwen in het beleid.”

Als je jouw ervaringen binnen dit diverse bestuur vergelijkt met eerdere functies of teamervaringen: zie je dan grote verschillen?

Lieke: “Ja, zeker. Het is wel lastig en ook een beetje gevaarlijk om verschillen volledig toe te wijzen aan diversiteit. Maar als ik dan toch kijk naar specifiek genderdiversiteit, dan is het zo dat mijn eigen team bij APG met uitzondering van mijzelf volledig uit mannen bestaat. Hetzelfde geldt voor veel teams waarmee ik samenwerk. Hierdoor heb je sneller de neiging om je aan te passen aan de groep in plaats van volledig jezelf te zijn. Dat is wel een groot verschil met het diverse bestuur van PPF APG. Dit gevoel heb ik namelijk niet bij het bestuur van PPF APG omdat de groep zo divers is. Terwijl ik mij binnen APG Asset Management in het begin wel wat meer geneigd voelde om mij aan te passen aan de uniformiteit van de groep.”
Emile: “Wat ik vooral merk is dat de bestuursleden van PPF APG op intellectueel niveau divers zijn, maar uiteindelijk voeren we wel allemaal dezelfde opdracht uit.”

Waarin kan het bestuur van PPF APG nog groeien wat betreft diversiteit en/of inclusie?

Lieke: “Culturele diversiteit is een grote blindspot. We hebben een goed en divers bestuur maar we hebben geen mensen met een andere culturele achtergrond. Daarnaast representeren wij de collega’s van APG. Het zou waardevol zijn als we diversiteitselementen zoals LGBTQI+ of culturele diversiteit binnen ons bestuur hebben. Zowel in termen van representatie van het deelnemersbestand als in groepsdynamiek. Men kan van elkaars achtergronden leren.”

16-12-2021