Highlights bijeenkomsten actieve deelnemers en gepensioneerden

In een uur helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen bij PPF APG? Tijdens een serie bijeenkomsten praatten leden van het bestuur deelnemers bij. Bekijk hier de highlights.

In totaal bezochten ruim 100 deelnemers de bijeenkomsten op Symphony, in Heerlen en op de Basisweg. Het bestuur legde verantwoording af en ging in gesprek met de deelnemers.

19-06-2019

De dekkingsgraad veerde in april terug naar circa 110%. Tegenover elke euro aan verplichtingen, staat 1,10 euro aan vermogen. Hiermee heeft het fonds voldoende geld om alle pensioenen uit te betalen. Er zijn echter grotere buffers nodig om de pensioenen volledig te kunnen indexeren.

Ieder jaar op 30 september gaat de peilstok erin: is de financiële situatie goed genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen? In 2019 was een indexatie mogelijk van 0,66%. Het bestuur verwacht ook de komende jaren deels te kunnen indexeren en de kans op verlaging van het pensioen is beperkt. De volatiele en dalende rente zorgt echter voor de nodige onzekerheid.

In 2018 behaalde PPF een negatief rendement van -2,8%. Eind april 2019 zijn de rendementen weer gunstig (9,7%). Wat telt, zijn de resultaten op de lange termijn. Het gemiddelde rendement sinds 1993 is 7,8%. Voor de toekomst wordt een lager rendement verwacht. Hiermee houden we rekening bij de financiële opzet. Het benodigd rendement voor een volledig geïndexeerd pensioen is 3,2%.

Vorig jaar vroeg het bestuur deelnemers om mee te denken over beleggen in tabak en kernwapens. PPF is hier uitgestapt. Het nieuwe beleid voor verantwoord beleggen staat op de website. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht dat de CO2-voetafdruk ruim 28% is verlaagd sinds 2015 en dat PPF ruim 150 miljoen in duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Investments) investeert.

Het is sinds kort mogelijk om persoonlijk inzicht te krijgen in verwachte inkomsten en uitgaven bij pensioneren via Helder Overzicht en Inzicht. Al meer dan 500 deelnemers hebben ingelogd op de tool. De tool wordt steeds uitgebreid met nieuwe elementen. Zo kun je nu ook een sabbatical plannen of partnergegevens toevoegen zodat een gezamenlijke pensioendatum kan worden gepland.

Voor PPF APG staat het creëren van pensioenwaarde voor de deelnemers voorop. Het continueren van PPF is op dit moment het meest gunstig voor de deelnemers. De ontwikkelingen staan echter niet stil. De consolidatietrend zet door en mogelijk komt er een stelselwijziging aan. Daarom kijkt de werkgroep strategie nu opnieuw naar de strategie vanaf 2023.