Hoe staat PPF APG er deze maand voor?

Eind juni 2017 is de dekkingsgraad van PPF APG 111,8%. De dekkingsgraad is met 0,2%-punt gestegen in juni. De beleidsdekkingsgraad is in juni 2017 gestegen van 105,9% naar 106,8%.

Werkgeversvoorzitter Marco Brouwer: 'Wij vinden een stabiel en koopkrachtbestendig pensioen belangrijk. In 2016 was er sprake van een zeer lage inflatie en dat betekende gelukkig koopkrachtbehoud voor onze deelnemers en gepensioneerden. De beleidsdekkingsgraad van het fonds is sinds eind 2016 gelukkig geleidelijk aan weer aan het stijgen na een laagste punt op 101,7% in november 2016. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden en is nu gestegen naar 106,8% in juni 2017. Deze stijging zal de komende maanden waarschijnlijk doorzetten, omdat de dekkingsgraad in juni 2017 steeg naar 111,8%. Dat is een positieve ontwikkeling.

20-07-2017

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

De waarde van de renteswaps is gedaald, omdat de rente de afgelopen maand is gestegen. De overige financiële middelen zijn eveneens gedaald. Per saldo is het beschikbaar vermogen gedaald met 0,7%, waarvan 0,3% als gevolg van de waardedaling van de renteswaps.
De waarde van de verplichtingen is met circa 1,1% gedaald als gevolg van de rente die in juni is gestegen ten opzichte van de rente eind mei. De ontwikkeling van het deelnemersbestand heeft over het tweede kwartaal een verzwarend effect gehad op de verplichtingen van circa 0,2%. Per saldo is de waarde van de verplichtingen met 0,9% gedaald.
Ieder kwartaal wordt een inschatting gemaakt van het realiseren van de indexatieambitie en de kans op korten over een horizon van 6 jaar. Op basis van de meest recente inschattingen verwachten wij dat wij in de komende jaren jouw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Tegelijkertijd achten wij de kans aanwezig dat wij in de komende jaren jouw pensioen moeten verlagen.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind juni 2017 is de UFR gelijk aan 2,7%.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

In 2017 heeft PPF APG een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Dat was nodig omdat PPF APG eind 2016 een tekort had.

De vereiste dekkingsgraad is het vermogen waarover een pensioenfonds minimaal moet beschikken. Eind 2016 is de vereiste dekkingsgraad voor PPF APG 127,4%. De beleidsdekkingsgraad eind 2016 is 101,8% en ligt onder de vereiste dekkingsgraad. Daarom is er bij PPF APG sprake van een tekort en hebben we een herstelplan nodig.