Hoeveel pensioen krijg je in 2018?

In januari ontvang je je betaalspecificatie 2018 en jaaropgave 2017. Op de betaalspecificatie staat hoeveel pensioen je in 2018 maandelijks van ons krijgt. Op de jaaropgave staat het bedrag dat je in 2017 van ons ontving.

De jaaropgave heb je nodig voor je belastingaangifte. Bewaar hem dus goed. Deze is ook terug te vinden in Mijn PPF APG.

Het nettopensioen wijzigt

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe belastingregels voor het inhouden en betalen van loonheffing. Daarnaast wordt premie voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) met 0,25% verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 5,65% van je brutojaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En het maximumbedrag waarover je de bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. In 2017 was dat € 53.701. Deze twee wettelijke wijzigingen hebben invloed op jouw nettopensioen.

Je pensioen is niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kan PPF APG de pensioenen in 2018 niet verhogen met de stijging van de prijzen.

11-01-2018