Jaarverslag 2017: jaar vol ontwikkeling

Graag presenteren we het jaarverslag 2017. Hierin lees je hoe het afgelopen jaar voor PPF APG is verlopen.

Zo lees je alles over de behaalde resultaten. De beleidsdekkingsgraad steeg in 2017 van 101,8% naar 112,2%. Dit stevige herstel is mede te danken aan een rendement op de beleggingen van 6,2%. Het aantal actieve deelnemers is voor het eerst boven de 2.000 gestegen, terwijl ook het aantal gewezen deelnemers en gepensioneerden is toegenomen.

Ook lees je meer over de fondsstrategie en andere onderwerpen waar PPF APG veel aandacht aan besteedde, zoals het nieuwe strategische beleggingsplan en de oprichting van een Raad van Toezicht. Verder bevat het jaarverslag de rapportage van de Compliance Officer, het verslag van de Visitatiecommissie, de eerste verklaring van de Raad van Toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan.

29-06-2018