Jaarverslag 2019: een enerverend jaar met mooie resultaten

Graag presenteren we het jaarverslag 2019. Hierin lees je hoe het afgelopen jaar voor PPF APG is verlopen. Voor het pensioenfonds was 2019 een enerverend jaar met een aantal mooie financiële resultaten, maar ook met moeilijke beslissingen en een Pensioenakkoord.

Met een rendement van ruim 18% was er sprake van een buitengewoon rendement, maar door de sterk gedaalde rente heeft de dekkingsgraad daar maar beperkt van kunnen profiteren. De beleidsdekkingsdekkingsgraad is in 2019 gedaald van 113,1% naar 105,2%. In het jaarverslag over 2019 is de impact van de coronacrisis van het eerste kwartaal kort opgenomen.

Ontwikkelingen begin 2020

Het corona-virus heeft wereldwijd grote impact, zo ook voor PPF APG. Door de druk op financiële markten is de dekkingsgraad verder gedaald tot onder de kritische grens. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de huidige daling van de dekkingsgraad betekent, maar duidelijk is dat de kans op korten is toegenomen. Het bestuur houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Op 12 september 2019 bestond PPF APG zestig jaar. Ook zijn er in 2019 verkiezingen geweest. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen heeft het bestuur begin 2020 haar uitsluitingenlijst uitgebreid voor het landenbeleid voor beleggingen in staatsobligaties. 

Verder bevat het jaarverslag de rapportage van de Compliance Officer, het verslag van de raad van toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan. 

Het bestuur bedankt alle betrokkenen die zich hebben ingezet voor het fonds, de aftredende bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie. 

Alle ontwikkelingen worden uitgebreid toegelicht in het jaarverslag.

26-06-2020