PPF APG Jaarverslag 2020: mooie prestaties ondanks een roerig jaar

Voor alles zal 2020 herinnerd worden als het jaar van covid-19. De gevolgen van deze pandemie raakte het dagelijks leven van ons allemaal en van het fonds.

Een van de meest directe gevolgen voor PPF APG was de onrust op de financiële markten. Dit resulteerde eind maart tot een daling van de dekkingsgraad tot bijna 90%. Juist in zulke tijden merk je de kracht van een duidelijk beleggingsbeleid en het belang daaraan vast te houden. Eind 2020 stond de dekkingsgraad alweer op 102%. Helaas hebben we niet kunnen indexeren, maar minstens zo belangrijk, we hoefden ook niet te korten.
 
Daarbij willen we een groot compliment maken aan iedereen die werkt voor APG. Want een ander ingrijpend gevolg van de pandemie is het feit dat iedereen bijna het hele jaar vanuit huis heeft gewerkt. Ondanks deze onverwachte verandering van werkomgevingen, bleef de kwaliteit van de dienstverlening overeind. Een prestatie om trots op te zijn.

PPF APG is “fit for the future”

Als fonds kijken we altijd hoe we beter en efficiënter kunnen werken. En dit gericht op één simpel doel; verstandig en verantwoord omgaan met de premie die onze deelnemers betalen. DNB heeft een onderzoek uitgevoerd naar ons beleggingsbeleid en risicomanagement. Hieruit zijn enkele zeer bruikbare bevindingen gekomen die ons helpen dit doel te realiseren. Deze bevindingen hebben we naar tevredenheid van DNB opgepakt. In het jaarverslag lees je hier meer over.
 
De in 2019 gekozen leden van het verantwoordingsorgaan en bestuur zijn na de inwerkperiode formeel en enthousiast begonnen in 2020. We hebben aandacht besteed aan onze interne organisatie en de samenwerking tussen de organen. Met deze goede basis en ons aangescherpt beleid kijken we optimistisch vooruit.

Wat je nog meer kan vinden in het jaarverslag

  • Ons communicatiebeleid.
  • De jaarcijfers.
  • Het vermogensbeheer en risicobeleid.
  • Wat wij doen aan maatschappelijk verantwoord beleggen.
  • De werking van onze organisatie.
  • De ontwikkelingen in wetgeving en pensioen.
  • En ons premie- en toeslagenbeleid.

30-06-2021