Nieuw kabinet wil wijziging pensioenstelsel

Het nieuwe kabinet wil samen met sociale partners het pensioenstelsel vernieuwen. Een belangrijke verandering is dat mensen in het nieuwe stelsel een persoonlijk pensioenvermogen, dus een eigen pensioenspaarpot, krijgen. Sterke kanten van het bestaande stelsel blijven behouden, zoals het samen delen van de risico’s en de verplichte deelname.

Daarnaast wil het kabinet de doorsneepremie afschaffen. Bij de doorsneepremie betalen jonge en oudere werknemers dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. In plaats daarvan gaan jongeren meer pensioenrechten opbouwen dan ouderen bij een gelijkblijvende premie, de zogeheten degressieve opbouw.

Het kabinet wil in 2018 overeenstemming hebben met de sociale partners over het nieuwe pensioenstelsel, zodat daarna nieuwe wetgeving gemaakt kan worden.

13-10-2017